Ondernemersnieuws

Ambassadeprijs 2014 naar Bangladesh en Senegal

Bron: MKB Nederland - di, 27/01/2015 - 13:50
De Nederlandse ambassades in Bangladesh en in Senegal worden door Nederlandse ondernemers het meest gewaardeerd om hun economische dienstverlening. Ambassadeurs Gerben Sjoerd de Jong (Bangladesh) en Pieter Jan Kleiweg de Zwaan (Senegal) krijgen daarom vandaag in Rotterdam de de Fenedex/VNO-NCW/MKB-Nederland Ambassadeprijs uitgereikt op de economische dag van de Ambassadeursconferentie 2015.

'Wetenschapsvisie heeft krachtige uitwerking nodig'

Bron: MKB Nederland - ma, 26/01/2015 - 12:27
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn positief over de wetenschapsvisie. Wetenschap is volgens hen 'de kraamkamer voor grensverleggende ontwikkelingen die bepalend zijn voor welvaart én welzijn in Nederland'. Zij benadrukken dat het succes van dit beleid afhangt van een krachtige uitwerking. Het gebrek aan aandacht voor bètaonderzoek vinden zij een gemis in de kabinetsvisie.

Ervaringen MKB Green Deal gebundeld

Bron: MKB Nederland - wo, 21/01/2015 - 09:18
MKB-Nederland heeft in 2013 en 2014 met steun van het ministerie van Economische Zaken de MKB Green Deal uitgevoerd. In deze Green Deal zijn veel nieuwe ervaringen opgedaan en nieuwe methodieken ontwikkeld om nieuwe wegen te vinden om ondernemers in het mkb te steunen energie te besparen. Alle ervaringen, bevindingen en aanbevelingen zijn gebundeld in een boekwerk: ‘Groei slim, onderneem groen’. Senior projectleider Martin Kloet heeft het eerste exemplaar gisteren overhandigd aan de voorzitter van de Green Deal Board, Monika Milz.

MKB-Nederland en TNO publiceren Eerste Hulp bij Innovatie

Bron: MKB Nederland - di, 20/01/2015 - 09:30
Innovatieve ondernemingen zijn winstgevender dan andere bedrijven. Als ondernemer moet je daarom blijven vernieuwen om te kunnen concurreren en groeien. Het boek ‘Eerste Hulp bij Innovatie’ van MKB-Nederland en haar kennispartner TNO helpt ondernemers op weg. Het naslagwerk geeft antwoord op vragen als hoe te ontdekken waar kansen liggen of hoe een goed idee om te zetten in daden.

'Ondernemers weten en delen te weinig over cybercriminaliteit'

Bron: MKB Nederland - vr, 16/01/2015 - 16:48
De bewustwording onder ondernemers over cybercriminaliteit moet groter. Veel bedrijven weten te weinig van cybercrime en hoe daartegen te handelen. En als zij slachtoffer zijn, delen ondernemers die informatie te weinig. Dat zegt Els Prins van MKB-Nederland en VNO-NCW. De jaarlijkse schade wordt geschat tussen de 9 en 30 miljard euro.

'Innovatiebox belangrijke stimulans mkb'

Bron: MKB Nederland - wo, 14/01/2015 - 15:24
Voorzitter Michaël van Straalen van MKB-Nederland is het niet eens met D66-Kamerlid Verhoeven dat de innovatiebox vooral een ‘extra belastingkorting voor grote bedrijven’ is. De fiscale regeling is juist voor het innovatieve mkb van groot belang en vindt daar ook goed z’n weg: 63 procent van de aanvragen is afkomstig van bedrijven tot 50 werknemers. “Wat mij betreft is de regeling dus zeer effectief.”

'Meer uitleg nodig na reacties arbitragevoorziening'

Bron: MKB Nederland - wo, 14/01/2015 - 14:35
MKB-Nederland vindt de resultaten van de publieksconsultatie over een arbitragevoorziening in het nieuwe vrijhandelsverdrag met de VS een aansporing om de waarde van het verdrag aan te tonen en om verbeteringen uit te werken. De ondernemingsvereniging vindt het jammer dat er zoveel emotie in de discussie is geslopen. MKB-Nederland is een groot voorstander van het TTIP-verdrag en de daarin opgenomen arbitragemogelijkheid voor investeerders.

NOB-commentaar op Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht

Bron: Elsevier Fiscaal nieuws - ma, 12/01/2015 - 00:00
Op het Ontwerp Besluit digitalisering burgerlijk procesrecht en bestuursprocesrecht heeft de Commissie Wetsvoorstellen van de NOB (hierna: “de Orde”) commentaar gegeven, waarvoor een internetconsultatie is geopend. Op een aantal punten wordt er in het commentaar verzocht om een nadere toelichting of verduidelijking vanuit het perspectief van het belastingrecht.

'Landelijke Landbouwnormen 2014' beschikbaar

Bron: Elsevier Fiscaal nieuws - ma, 12/01/2015 - 00:00
De 'Landelijke Landbouwnormen 2014' voor de meest gangbare kostenposten en voor bepaalde bedrijfsmiddelen en voorraden voor agrarische bedrijven zijn beschikbaar.

‘Cao’s moeten nu echt worden vernieuwd’

Bron: MKB Nederland - di, 06/01/2015 - 16:24
De economische crisis, de globalisering en de snelle ontwikkelingen op ICT-gebied vergroten voor werkgevers de noodzaak om zich te concentreren op meer flexibiliteit en hogere kwaliteit. Het is daarom de hoogste tijd om de arbeidsvoorwaarden in de cao’s aan de nieuwe realiteit aan te passen. Dat zeggen MKB-Nederland, VNO-NCW en werkgeversvereniging AWVN in de Arbeidsvoorwaardennota 2015 'Focus op Vernieuwing', waarin de aandachtspunten voor het arbeidsvoorwaardenoverleg staan.

bccalness