Ondernemersnieuws

Vraagsturing goed voor ‘een leven lang leren’

Bron: MKB Nederland - 4 uur 35 min geleden
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn blij met de plannen van het kabinet rond ‘een leven lang leren’, zoals verwoord in de “leven lang leren” brief van 31 oktober. De plannen zijn een goed vervolg op het rapport van de commissie Rinnooy Kan, die concludeerde dat het volwassenonderwijs onvoldoende flexibel en vraaggericht is en daardoor niet aantrekkelijk.

MKB-Nederland blij met nieuw onderzoek betaalgedrag gemeenten

Bron: MKB Nederland - 5 uur 6 min geleden
MKB-Nederland is blij met de nieuwe betaalmonitor voor gemeenten die de ministeries van Economische Zaken en Binnenlandse Zaken vandaag in een brief aan de Tweede Kamer hebben aangekondigd. De monitor is in samenwerking met de ondernemersorganisatie opgezet en borduurt voort op het onderzoek naar het betaalgedrag van gemeenten dat MKB-Nederland zelf al sinds enige jaren uitvoert.

'AOW-gerechtigden laten doorwerken aantrekkelijker'

Bron: MKB Nederland - 5 uur 10 min geleden
MKB-Nederland en VNO-NCW zijn op hoofdlijnen overwegend tevreden met het wetsvoorstel, over doorwerken na de AOW-gerechtigde leeftijd, van het kabinet. Dit voorstel biedt duidelijkheid en werkt drempelverlagend voor werkgevers om werknemers, met hun kennis en ervaring te behouden, reageren de werkgeversorganisaties positief.

MKB-Nederland en VNO-NCW steunen alternatief leaseauto-plan

Bron: MKB Nederland - 5 uur 26 min geleden
MKB-Nederland en VNO-NCW steunen het alternatieve voorstel van BOVAG, Rai en Vereniging van Nederlandse Autoleasemaatschappijen (VNA) voor de bijtellingspercentages voor leaseauto's. De ondernemersorganisaties vinden het een grote verbetering ten opzichte van de plannen van het kabinet. Staatssecretaris Wiebes presenteerde vorige week zijn plan om voor vrijwel alle leaserijders een fiscale bijtelling van 25 procent in het leven te roepen. Dat leverde groot verzet op in de Tweede Kamer.

Branche presenteert eigen bijtellingsplan

Bron: Elsevier Fiscaal nieuws - 21 uur 11 min geleden
Er is een ''serieus alternatief'' voor de door het kabinet voorgestelde aanscherping van de fiscale bijtellingsnormen voor zakelijke auto's. Brancheorganisaties RAI Vereniging, Bovag en VNA stuurden donderdag een ''breed gedragen alternatief plan'' naar de Tweede Kamer.

Naheffing fiscus voor 5 tot 6 miljoen mensen

Bron: Elsevier Fiscaal nieuws - 21 uur 11 min geleden
Tussen de 5 en 6 miljoen Nederlanders moeten rekening houden met een naheffing van de Belastingdienst of een lagere teruggave volgend jaar. De meeste mensen moeten rekening houden met een tegenvaller van 300 euro. Voor sommigen kan die oplopen tot 700 euro.

'Handelsmissies belangrijk voor Nederlandse economie'

Bron: MKB Nederland - do, 30/10/2014 - 14:04
De handelsmissie aan China heeft vooralsnog een half miljard euro aan Chinese orders opgeleverd voor het Nederlandse bedrijfsleven. MKB-Nederland en VNO-NCW vinden net als minister Ploumen dat 'handelsmissies erg belangrijk zijn voor de Nederlandse economie'. Dat geldt met name voor missies naar groeimarkten als China, die ook voor het mkb interessant zijn.

Belastingvoordeel motief om zzp'er te worden

Bron: Elsevier Fiscaal nieuws - do, 30/10/2014 - 00:00
Werknemers kiezen er vaak voor zzp'er te worden omdat ze dan minder belasting hoeven te betalen. Ze vragen zich daarbij niet altijd af of ze geschikte ondernemers zijn. Het Centraal Planbureau schrijft dat in een notitie over zzp'ers. Volgens het CPB hebben de fiscale voordelen een ''aanzuigende werking op de zzp-status''.

Veel kritiek op afschaffing VAR voor zzp'ers

Bron: Elsevier Fiscaal nieuws - do, 30/10/2014 - 00:00
Regeldrukwaakhond Actal en werkgeversorganisatie VNO-NCW hebben grote kritiek op een kabinetsvoorstel om de VAR-verklaring voor zzp'ers en freelancers te vervangen door de BGL, de Beschikking geen loonheffingen. Dat bleek woensdag in een hoorzitting in de Tweede Kamer.

'Opsteltens bestuursverbod is overkill'

Bron: MKB Nederland - wo, 29/10/2014 - 13:00
MKB-Nederland en VNO-NCW vinden het onnodig om een nieuw bestuursverbod in te stellen voor malafide bestuurders, zoals minister Opstelten van Justitie wil. Volgens de ondernemingsorganisaties zijn er al voldoende middelen, zoals een beroepsverbod. Hiervan moet beter gebruik worden gemaakt. Opsteltens voorstel leidt alleen maar tot onnodige stapeling van rechtsmiddelen, waardoor sprake is van overkill.

bccalness