Informatie Business Club CAL

Laatste nieuws:

OFCAL en Businessclub worden één

lees meer »

De Businessclub CAL is opgericht in 2001 met als doel het creëren van netwerken voor alle bedrijven, groot en klein in de gemeente Castricum, business to business.

De activiteiten van de Businessclub CAL zijn zeer divers en kunnen variëren van een boottocht, een wedstrijdje carten, barbecueën op het strand, een bedrijfsbezoek bij uw collega, een ondernemerscafé, een golfclinic, etc.

Deze bijeenkomsten hebben één ding gemeen: U krijgt volop de gelegenheid uw collega ondernemer te ontmoeten en te netwerken in een altijd weer gezellige ambiance.

De Businessclub CAL is een actieve club van ondernemers uit de industrie, de handel en dienstverlening, die via informele en interessante bijeenkomsten werken aan een uitgebreid netwerk van zakelijke relaties. Zo wordt zakendoen plezieriger en wordt kennis en ervaring met elkaar gedeeld.

De contacten met de gemeente en andere overheidsinstellingen worden voor de CAL Business Club onderhouden door de Ondernemersfederatie CAL waar de club bij is aangesloten. De ondernemersfederatie CAL heeft op regelmatige basis een overlegstructuur met wethouders, het voltallig college en de ambtenaren. Vanuit de Businessclub CAL is één van de bestuursleden opgenomen in het bestuur van de Ondernemersfederatie CAL.

De Businessclub CAL mag zich verheugen in een groeiende belangstelling vanuit het bedrijfsleven. Steeds meer ondernemers vinden de weg en sluiten zich bij ons aan. Echter, het kan altijd beter. Wij vragen u daarom om de Businessclub nog meer onder de aandacht te brengen van uw collega- en/of buurman ondernemers. Dit is in ons aller belang!

Het bestuur van de Businessclub CAL bestaat momenteel uit:

  Bestuur BC CAL
  Sander Haasbroek,
Frank Drost,
Leo van Schoonhoven (ex bestuurslid),
Lanir van der Voort-Schol (ex bestuurslid),
Gert van Duin (ex bestuurslid),
Marianne Vollers (secretariaat)

Frank Drost, voorzitter,

Sander Haasbroek, penningmeester,

Rob Berkemeier, bestuurslid,

Kasper Oldenburger, bestuurslid.

De website van de Businessclub CAL biedt u een extra dimensie bij het netwerken in de regio. Ook kan het u helpen om bestaande contacten te verstevigen, maak er daarom goed gebruik van!

De contributie bedraagt € 165 per jaar. Nieuwe leden betalen het eerste jaar contributie op basis van het aantal lidmaatschapskwartalen.
Het lidmaatschap loopt steeds tot het einde van het jaar. Opzeggen van het lidmaatschap dient vóór het einde van het jaar te geschieden.

bccalness